Start Moje publikacje Realizacja zadań techniczno-wykonawczych
Realizacja zadań techniczno-wykonawczych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Sławińska-Kurdziel   
niedziela, 11 września 2011 06:04

Propozycja rozplanowania w ciągu roku szkolnego realizacji wybranych zadań techniczno-wykonawczych w ramach zajęć z fortepianu obowiązkowego

 

Oprócz przerabianego w ciągu roku szkolnego repertuaru ważny jest właściwy rozwój warsztatu gry ucznia poprzez realizację zadań techniczno-wykonawczych. Niektóre z nich w sposób automatyczny przerabiane są podczas pracy nad utworami, tj. praca nad techniką palcową (czyli pięciopalcówki, biegniki gamowe, rozłożone trójdźwięki, podkładanie pierwszego palca), zróżnicowanie dynamiczne melodii i akompaniamentu, prowadzenie frazy, realizacja ozdobników, pedał rytmiczny i synkopowany, prawidłowy sposób wydobycia dźwięku (artykulacja portato, legato, staccato), transponowanie prostych melodii do różnych tonacji, wydobywanie dwóch płaszczyzn dźwiękowych w jednej ręce, wprowadzenie dwóch różnych artykulacji w obu rękach.

Realizacja niektórych zadań techniczno-wykonawczych wymaga odrębnych i szerszych działań (chociaż można jednak w dużym stopniu realizować je podczas pracy nad utworami), dlatego też właściwe rozplanowanie pracy w ciągu roku szkolnego w tym zakresie jest bardzo istotnym działaniem. Do tych zadań należy rozwijanie umiejętności sprawnego czytania nut w kluczu wiolinowym i basowym poprzez czytanie a vista, praca nad niezależnością rąk - ćwiczenia polifoniczne, dwudźwięki portato i legato, ćwiczenia polirytmiczne (dwójki na trójki).

Poniżej przedstawiam mój harmonogram pracy na zajęciach "fortepian obowiązkowy" w klasach I-V PSM II st. pod kątem realizacji wybranych zadań techniczno-wykonawczych w oparciu o program nauczania fortepianu obowiązkowego II st. W publikacji przedstawiam również zbiory utworów, z których korzystam podczas pracy nad zadaniami, uwzględniające poziom trudności i zaawansowania uczniów w poszczególnych klasach.

 

Harmonogram realizacji zadań techniczno-wykonawczych

 


Poprawiony: niedziela, 11 września 2011 20:13
 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld